بازنشستگان مضطرب و نگرانند

محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در تذکر شفاهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رو مهمترین دغدغه این قشر برشمرد.

محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در تذکر شفاهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رو مهمترین دغدغه این قشر برشمرد.