انصراف ستارگان تنیس روی میز در مسابقات انتخابی

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به انصراف سه بازیکن از انتخابی تیم ملی گفت: طی یک نشست و بر اساس موضع سلامت و حفظ حقوق ورزشکاران در کنار منافع ملی در این رابطه تصمیم می گیریم. محمود نظری با اشاره به انصراف سه بازیکن از مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز که […]

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به انصراف سه بازیکن از انتخابی تیم ملی گفت: طی یک نشست و بر اساس موضع سلامت و حفظ حقوق ورزشکاران در کنار منافع ملی در این رابطه تصمیم می گیریم.

محمود نظری با اشاره به انصراف سه بازیکن از مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز که البته در مقاطع مختلف انجام شد، در مورد «موضغ فدراسیون و اینکه با توجه به کناره گیری نوشاد و نیما عالمیان و پوریا عمرانی چه تصمیم گرفته خواهد شد؟»، توضیح داد.

وی در آغاز به انصراف نیما عالمیان که پیش از آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس روی میز انجام شد، اشاره کرد و اظهارداشت: قبل از آغاز مسابقات سرمربی تیم پتروشیمی نسبت به مصدومیت نیما و اینکه رقابتهای انتخابی به حضور این بازیکن در لیگ صدمه وارد کند، ابراز نگرانی کرده بود.

وی در این رابطه ادامه داد: نیما مصدوم بود و به همین دلیل پیش از آغاز مسابقات با ارائه نامه پزشکی از شرکت در مسابقات انتخابی امتناع کرد. البته نیما از آکادمی ملی المپیک نامه آورده بود در حالیکه مرجع ما فدراسیون پزشکی-ورزشی است به همین دلیل از وی خواستیم تا نامه ای از این فدراسیون برای ما تهیه کند که این کار هم انجام شد و به همین دلیل با امتناع وی از حضور در مسابقات انتخابی موافقت شد.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با یادآوری اینکه نوشاد عالمیان هم پیش از آغاز رقابتهای مرحله دوم از مسابقات انتخابی کنار کشید، در دو-سه دور پایانی مرحله اول مسابقات انتخابی، نوشاد به خاطر دردی که از کتف داشت، به سختی بازی کرد و به همین دلیل نتایج این دورها را واگذار کرد. بعد از اتمام مسابقات مرحله اول، نوشاد هم به دلیل آسیب دیدگی، درخواست کناره گیری از مرحله دوم رقابتها را داد. نوشاد امروز گواهی پزشکی خود را ارائه کرد.

نظری با بیان اینکه پوریا عمرانی هم بعد از حضور در دو دوره مرحله دوم مسابقات انتخابی، انصراف خود را اعلام کرد، گفت: امتناع این بازیکن هم به دلیل آسیب دیدگی است و قرار است او هم برگه پزشکی خود را به فدراسیون ارائه کند.

دبیر فدراسیون تنیش روی میز در پاسخ به این پرسش که موضع فدراسیون در مقابل انصراف های انجام شده چیست؟ گفت: فدراسیون سه موضع مهم را همیشه مدنظر دارد. اول، سلامتی ورزشکار و دوم منافع ملی که از مورد اول خیلی مهمتر است و سوم، حفظ حقوق ورزشکارانی که بدون مشکل تا پایان مسابقات حضور داشته اند و لحاظ کردن این سه مورد طی روزهای آینده نشستی خواهیم داشت تا در مورد نتایج مسابقات انتخابی و انصراف های انجام شده تصمیم گیری کنیم.

نظری تاکید کرد: تصمیم گرفته شده در این نشست بر اساس سه موضع یاد شده است و بنابراین باید مورد قبول جامعه تنیس روی میز باشد.