انتصابات جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران

با حکم عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مسئولین جدید معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ، گروه طرح، برنامه و تحول اداری و دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی آن اداره کل منصوب شدند. طی این احکام؛ معصومه فرجی به‌عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای این اداره کل منصوب گردید. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد […]

با حکم عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران مسئولین جدید معاونت فرهنگی و رسانه‌ای ، گروه طرح، برنامه و تحول اداری و دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی آن اداره کل منصوب شدند.

طی این احکام؛ معصومه فرجی به‌عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه‌ای این اداره کل منصوب گردید. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت است و پیش‌ازاین مسئولیت رئیس اداره  رسانه و تبلیغات اداره کل به مدت سه سال، همچنین  مسئول دبیرخانه کمیته‌های فرهنگی هنری ، دبیرخانه جشنواره بین‌المللی رضوی را نیز به عهده داشت.

مجتبی اکبری نیز به‌عنوان رئیس گروه طرح ، برنامه و تحول اداری منصوب شد. وی کارشناس علوم اجتماعی است که ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میان‌دورود همچنین کارشناس بودجه اداره کل را در سابقه کار خود دارد.

انتصاب دیگر در حوزه مدیریت عملکرد  و بازرسی اداره کل انجام گرفت که بدین ترتیب، عیسی مقانلو که سابقه مسئولیت حوزه مدیرکل، مسئول پیگیری‌های ویژه ،  را دارد به سمت سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی،  و پاسخگویی به شکایات منصوب شد.