اعتماد را به بورس برگردانید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایده‌ای برای بازار سرمایه ندارد، بنابراین باید این اعتماد را همراه سه قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس […]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایده‌ای برای بازار سرمایه ندارد، بنابراین باید این اعتماد را همراه سه قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس در شبکه اجتماعی کلاب هاوس با عنوان “چه انتظاری از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه دارید؟”، گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا طرح‌های مرتبط با بازار سرمایه را با قید فوریت در دستور کار خود قرار دهد؛ لذا از همین جا از تمام فعالان بازار سرمایه دعوت می‌کنم که نظرات خود را در خصوص قوانین قابل اصلاح بازار به ما منعکس کنند.

محسن علیزاده همچنین درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه، گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایده‌ای برای بازار سرمایه ندارد و آنچه امروز بیش از همه بازار سرمایه به آن نیاز دارد اعتمادی است که از بین رفته، لذا باید این اعتماد را همراه سه قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه یک بی‌اعتمادی در بازار سرمایه حاکم شده که همین بی‌اعتمادی باعث ریزش هرروزه بازار شده است.