استحصال خاویار در مزرعه پرورش ماهی تنکابن

مدیرکل شیلات مازندران اظهار داشت: درحال حاضر تعداد ۲۵ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید سالانه ۳۲ تن خاویار پرورشی و ۲۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در استان فعالیت می‌نمایند. ولی اله محمد زاده خاطرنشان کرد: شیلات مازندران جایگاه نخست پرورش ماهیان خاویاری در کشور را دارد. وی گفت: در شهرستان تنکابن و رامسر […]

مدیرکل شیلات مازندران اظهار داشت: درحال حاضر تعداد ۲۵ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت تولید سالانه ۳۲ تن خاویار پرورشی و ۲۵۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری در استان فعالیت می‌نمایند.

ولی اله محمد زاده خاطرنشان کرد: شیلات مازندران جایگاه نخست پرورش ماهیان خاویاری در کشور را دارد. وی گفت: در شهرستان تنکابن و رامسر تعداد ۳ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری باظرفیت تولید ۷۴ تن فعال است که برای نخستین بار درمزرعه شرکت پایاپروران آوین (مزرعه پرورش ماهیان خاویاری) به مدیریت احمدجاهدی واقع درروستای آبکله سربزرگ ارتوابع شهرستان تنکابن خاویاربه میزان ۱۳/۶ کیلوگرم از ۳ قطعه فیل ماهی پرورشی استحصال شد.