استاندارمازندران به عنوان رییس مجمع سلامت مازندران منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، استاندارمازندران به عنوان رییس مجمع سلامت استان مازندران منصوب شد. مهندس محمد اسلامی استاندارمازندران طی حکمی از سوی دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس مجمع سلامت استان مازندران  منصوب شد. به گزارش حرف آنلاین، در این حکم آمده است: […]

photo_2018-03-07_14-50-54

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، استاندارمازندران به عنوان رییس مجمع سلامت استان مازندران منصوب شد.

مهندس محمد اسلامی استاندارمازندران طی حکمی از سوی دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس مجمع سلامت استان مازندران  منصوب شد.
به گزارش حرف آنلاین، در این حکم آمده است:
سلامت، حقی همگانی است که احقاق آن نیازمند پاسخگویی کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی و مسئولیت پذیری همه اقشار جامعه درقبال سلامت خانواده و اجتماع است.
جلب مشارکت مردم وسایر بخشها درسیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء سلامت جامعه، راهبردی اساسی درنظام سلامت بوده و اجتماعی شدن سلامت از اولویتهای مهم دولت دوازدهم به شمار می رود.
برهمین اساس و به دستور رییس جمهور محترم دراولین مجمع ملی سلامت دراسفند ماه سال گذشته و همچنین ابلاغ مشترک وزیر محترم کشور و اینجانب مقرر شد سالانه این مجمع دراستانها و شهرستانها با حضور نمایندگان مردم و کلیه دستگاهها ی دولتی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل گردد.
با توجه به مسئولیت و تعهد جنابعالی درحوزه های مختلف اجرایی استان به ویژه دربرنامه های مشترک با نهادهای مدنی و مدیریت استان، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس مجمع سلامت استان مازندران منصوب می شوید تابابهره گیری از این الگوی مترقی ومشارکت همه بخشهای دولتی و غیر دولتی و عمومی مردم، از سلامت جامعه با اقدام درموارد ذیل حمایت نمائید:
۱- بررسی وضعیت سیمای سلامت استان درشورای برنامه ریزی و توسعه استان و انتخاب گفتمان غالب(تم) مجمع سلامت استان
۲- نظارت بر تشکیل کمیته های اجرایی و برنامه ریزی مجمع سلامت استان مطابق دستورالعمل
۳- شرکت درمجمع سلامت شهرستان
۴- اطمینان از حضور و مشارکت مردم درمجمع سلامت استان و مجامع شهرستانی
۵- طرح مصوبات مجامع سلامت درشورای برنامه ریزی و توسعه استان وکارگروه های مرتبط آن
۶- انتقال نظرات چالش ها و تجارب برتر استانی در خصوص توسعه سلامت استان به سطح ملی
امید است با حمایت کلیه مدیران استانی اساتید و پژوهشگران حوزه سلامت و مردم در سایه برگزاری مجامع سلامت در استان شاهد ارتقا شاخص های سلامت در جامعه ایران اسلامی باشیم توفیق شما را از خداوند سبحان خواستارم.