استادیان سرپرست اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران شد

حرف آنلاین: مهدی استادیان با حکم معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران منصوب شد. مهراله رخشانی‌مهر معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حکمی “مهدی استادیان ساروی” را به سرپرستی اداره‌کل نوسازی مدارس استان مازندران منصوب […]

حرف آنلاین: مهدی استادیان با حکم معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی مدارس کشور به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران منصوب شد.

مهراله رخشانی‌مهر معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در حکمی “مهدی استادیان ساروی” را به سرپرستی اداره‌کل نوسازی مدارس استان مازندران منصوب کرد.

در حکم انتصاب استادیان آمده است: نظر به تجارب، تعهد و فعالیت‌های ارزنده جنابعالی، به سرپرستی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت، درایت و پشتکاری که بحمداله از آن برخوردارید با همدلی، تلاش و مساعدت کلیه همکاران ارجمند، در به ثمر رسیدن اهداف نوسازی مدارس موفق باشید.

مهندس استادیان پیش از این معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌ کل نوسازی مدارس مازندران بوده است./روابط عمومی