اجرای ۶ طرح آبرسانی در نکا

مدیر امور آبفا نکا گفت: ۶ طرح آبرسانی با بهره مندی ۱۹ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر در شهرستان نکاء در دست اجراست. الیاس صحراگرد افزود: این طرح های آبرسانی شامل طوسکلا- آبرسانی نودهک- گلبستان،استخرپشت – فاز دوم آبرسانی مجتمع شهدای پی رجه- فاز سوم آبرسانی مجتمع ولامده و آبرسانی سنگر در حال […]

مدیر امور آبفا نکا گفت: ۶ طرح آبرسانی با بهره مندی ۱۹ روستا و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر در شهرستان نکاء در دست اجراست. الیاس صحراگرد افزود: این طرح های آبرسانی شامل طوسکلا- آبرسانی نودهک- گلبستان،استخرپشت – فاز دوم آبرسانی مجتمع شهدای پی رجه- فاز سوم آبرسانی مجتمع ولامده و آبرسانی سنگر در حال اجراست. وی افزود: برای آبرسانی به این روستاها عملیاتی شامل لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع به طول ۲۰هزار متر، احداث ۶ باب مخزن ذخیره در حجمهای متفاوت، حفاری،گودبرداری و اجرای بتن مخازن ذخیره همچنین آرماتوربندی و قالب بندی فندانسیون مخازن و ….. با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱۲۲ میلیارد ریال در حال انجام است که تاکنون این طرحها  به طور میانگین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.