اتاق معاونت سیاسی محل گعده‌های سیاسی نخواهد شد.

روح‌الله سُلگی در مراسم معارفه خود به‌عنوان معاون سیاسی استانداری مازندران برخی از رویکردهای مدیریتی خود را اعلام کرد و گفت که اتاق معاونت سیاسی محل گپ و گعده سیاسی نخواهد شد.

روح‌الله سُلگی در مراسم معارفه خود به‌عنوان معاون سیاسی استانداری مازندران برخی از رویکردهای مدیریتی خود را اعلام کرد و گفت که اتاق معاونت سیاسی محل گپ و گعده سیاسی نخواهد شد.