” آینده خواندنی است” شعار راهبردی هفته کتاب است

مدیرکل فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: " آینده خواندنی است " شعار راهبردی هفته کتاب در سراسر کشور است.

اسحق پاک نیا: احسان آهنگر در نشست خبری آغاز هفته کتاب ، با بیان اینکه هفته کتاب فرصت‌مناسبی برای چاره اندیشی برای انس بیشتر با کتاب است، تصریح کرد:  کشورهایی در مسیر توسعه قرار می‌گیرند که سرانه مطالعه در آنجا بالا باشد، ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی باعث افزایش سرانه مطالعه می شود. فراگیر شدن کتابخوانی ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگ مکتوب،  توسعه کتابخوانی و فرهنگ مطالعه به ویژه در نسل نوجوان و جوان و ارتقای سطح مهارت های زندگی از مهمتربن اهداف برنامه های هفته ملی کتاب است.

آهنگر با اشاره به اینکه، آینده خواندنی است شعار محوری هفته کتاب در سراسر کشور است که شعاری راهبردی است، تصریح کرد: ارزش و جایگاه کتاب در جایگاه اسلامی ایجاب می کند که در طول سال این فعالیت ها صورت بگیرید.، امیدوارم بتوانیم دبیرخانه دائمی هفته کتاب را در استان راه اندازی کنیم‌تا بتوانیم کارهای مستمر و ریشه ای در راستای همین شعار در حوزه کتاب انجام دهیم.

مدیرکل فرهنگ‌و ارشاد اسلامی مازندران افزود: امسال بیش از ۳۰ برنامه شاخص و محوری داریم که حدود ۷۵۰ برنامه در سراسر استان پیش‌بینی شده است.