آمار نگران کننده درخواست پزشکان برای مهاجرت

رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی ایران گفت: امروز بحث مشکلات نیروی انسانی معضل اصلی و دغدغه دلسوزان پزشکی کشور است که از آغاز راه تا سرانجام مسیر با چالش‌های متعددی روبه رو است. محمدرضا ظفرقندی در مراسم تجلیل از جامعه خدوم پزشکی و تکریم و معارفه رؤسای کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: وظیفه […]


رئیس کل سابق سازمان نظام پزشکی ایران گفت: امروز بحث مشکلات نیروی انسانی معضل اصلی و دغدغه دلسوزان پزشکی کشور است که از آغاز راه تا سرانجام مسیر با چالش‌های متعددی روبه رو است.

محمدرضا ظفرقندی در مراسم تجلیل از جامعه خدوم پزشکی و تکریم و معارفه رؤسای کل سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: وظیفه نظام پزشکی حمایت از مردم در برابر کاستی‌ها و مراقبت و رعایت اخلاق در درون حرفه پزشکی است.

وی افزود: جامعه پزشکی نقش مهمی را در دفاع مقدس ایفا کرده است و به درستی همگان به این نقش آگاه بوده و امروز می‌بینیم پزشکان جان خود و خانواده‌های خود را به خطر انداخته تا بتواند در برابر کرونا مقابله کنند و در این راه پزشکان و پرستاران و کادر درمان بسیاری به شهادت رسیدند.

ظفرقندی افزود: دو اثر و یادگار دوره گذشته سازمان نظام پزشکی یکی پرداختن به مقوله مهم اخلاق حرفه‌ای در نظر و عمل در تدوین آئین نامه کتاب و مصوبات و در اجرا و سازماندهی و رعایت اخلاق پزشکی توسط همکاران و دیگری ثبت خدمات ماندگار جامعه پزشکی در عرصه و بحران کرونا با استعانت از هنر و ادب در قاب ده جلد اثر فاخر بوده است.

رئیس سابق سازمان نظام پزشکی کشور اظهار کرد: وظیفه قانونی و مهم سازمان نظام پزشکی حمایت و صیانت از حرفه مندان در مقابل مشکلات و کاستی‌های بیرونی و مراقبت و تاکید بر رعایت اخلاق در درون حرفه است.

وی ادامه داد: اصلاح امور سلامت در شرایط امروز ایران به سامانه سه ضلع متصل و مرتبط با ساختار صحیح، اقتصاد سلامت و نیروی انسانی استوار است. اصلاح ساختار، بدون نظام ارجاع و سامانه الکترونیک میسر نمی‌شود در اقتصاد سلامت تقویت و تعمیق بیمه‌ها محاسبه و پرداخت هزینه تمام شده و واقعی خدمات و کاهش پرداخت مردم چاره کار است و امروز بحث مشکلات نیروی انسانی معضل اصلی و دغدغه دلسوزان پزشکی کشور است که از آغاز راه تا سرانجام مسیر با چالش‌های متعددی روبه رو است.

وی بیان کرد: سختی‌های راه، مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و تعهدات گوناگون و متعدد قانونی و غیر قانونی در پایان این مسیر دشوار، شوق خدمت را زایل و میل به مهاجرت را در پزشکی افزایش می‌دهد.

ظفرقندی گفت: آمار درخواست گود استندینگ از سازمان نظام پزشکی به منظور مهاجرت آماری ناخوشایند و نگران‌کننده و نشانگر شرایط نامناسبی است که به جای پاک کردن صورت مسئله باید بیان شود و برای آن چاره اندیشید که البته به شرط نگرش علمی و داشتن گوش شنوا برای نصایح مصلحان و با کمی سعه صدر، چاره مناسب و راهکار حفظ این سرمایه‌های گرانقدر ملت وجود دارد.