آمار قابل توجه حوادث خودرویی در بابل

بخش قابل توجهی از حوادث و سوانحی که سازمان آتش نشانی بابل در سال جاری پوشش داده مربوط به آتش سوزی خودروها و تصادفات بوده است.سیدمازیارحسنی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بابل در این رابطه اظهار داشت:آمار تصادفات و آتش سوزی خودرو ها و تلفات ناشی از آن در بابل قابل توجه بوده است به طوری که  […]

بخش قابل توجهی از حوادث و سوانحی که سازمان آتش نشانی بابل در سال جاری پوشش داده مربوط به آتش سوزی خودروها و تصادفات بوده است.سیدمازیارحسنی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بابل در این رابطه اظهار داشت:آمار تصادفات و آتش سوزی خودرو ها و تلفات ناشی از آن در بابل قابل توجه بوده است به طوری که  در طول سال جاری  ۱۷۲ مورد حوادث مربوط به خودرو اعم از آتش سوزی و تصادفات جاده ای به سازمان آتش نشانی بابل گزارش شده است‌.وی در ادامه افزود : البته در همین راستا و در جهت جلوگیری از افزایش این گونه حوادث و خسارات سنگین ناشی از آن اقدامات پیشگیرانه ای نظیر آموزش های عمومی،اطلاع رسانی و.. از سوی سازمان آتش نشانی بابل صورت پذیرفته است که طرح تجهیز برخی از تاکسی های شهری به خاموش کننده های دستی و آموزش ایمنی و آتش نشانی به رانندگان، خود اقدامی در راستای کاهش خسارات ناشی از اینگونه حوادث بوده است. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بابل خاطرنشان کرد : جهت پیشگیری از وقوع اینگونه حوادث به شهروندان توصیه می گردد تا قبل از حرکت یا رفتن به مسافرت از وضعیت و سلامت سیستم سوخت رسانی و برقی خودرو شخصی خود مطلع شده و در صورت وجود نقص فنی نسبت به رفع آن سریعا اقدام نمایند.