شهردار تنکابن خبر داد؛

آغاز عملیات پیاده‌روسازی هسته مرکزی شهر تنکابن

حرف آنلاین: شهردار تنکابن گفت: شروع عملیات پیاده‌روسازی هسته مرکزی شهر تنکابن به همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری تنکابن در دستور کار است.

محمدابراهیم لاریجانی در گفت‌وگویی با اشاره به پیاده‌روسازی هسته مرکزی شهر تنکابن تاکید کرد: بخشی از پروژه‌های عمرانی شهرداری در پروسه انجام مناقصه بوده و بخشی دیگر نیز در مرحله عقد قرارداد بوده که طی هفته‌های جاری پروژه‌های عمرانی شهر با مشخص شدن پیمانکاران در سطح شهر و محلات اجرایی خواهد شد.

وی افزود: همه پروژه‌های عمرانی شهرداری برای نخستین بار از طریق سامانه دولتی ستاد انجام و در فضای عمومی برابر و در شفافیت کامل کلیه مناقصه‌ها و مزایده‌ها انجام شد و دلیل تاخیر شروع پروژه‌های عمرانی نیز بدین سبب بوده است.

توجه به زیباسازی شهری در انجام پیاده‌روسازی هسته مرکزی شهر تنکابن

خاطرنشان کرد: با وجود تلاش های انجام شده جهت ساماندهی فضاهای شهری، اکثر این فضاها کسل کننده و غیر جذاب و به دور از سرزندگی هستند که انگیزه‌ای برای عبور و مرور و یا مکث برای مخاطبین ایجاد نمی‌کنند.

شهردار تنکابن ادامه داد: اما دغدغه فعلی مسئولین شهری نیز ، علاوه بر تغییر پیاده‌رو‌ها بحث زیباسازی محورهای پیاده رو نیز یک اولویت برای مجموعه شهرداری بوده است و حدالامکان سعی شده است تا با بهره‌گیری از متریال‌های مناسب و بروز و البته در پروسه اجرا نیز تلاش شده است تا با اجرای طرحهای زیبا و جذاب فضای پیاده‌روهای سطح شهر را برای شهروندان جذاب و زیبا کند.