اصلاح الگوی خرید پیش نیاز جهش تولید

اصلاح الگوی خرید پیش نیاز جهش تولید

جهش تولید نیازمند همکاری مجموعه نهادهای دولتی و حکومتی، تولیدکنندگان و عامه مردم است. در این میان، اصلاح الگوی خرید و نگرش به کالای ایرانی ضرورتی انکارناپذیر است چرا که تولید بدون گسترش تقاضا رونق نخواهند گرفت. رهبر معظم انقلاب[ادامه خبر]