با تشکیل قرارگاه ویژه نظارت و تنظیم بازار استان؛ به دنبال ثبات بازار در حمایت از مردم

با تشکیل قرارگاه ویژه نظارت و تنظیم بازار استان؛ به دنبال ثبات بازار در حمایت از مردم

گروه اقتصادی| با افزایش قیمت بنزین، ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها تنها خواسته ای است که می توان آن را درخواست و مورد نیاز جامعه و شرایط امروز اقتصادی معرفی کرد. تبعات افزایش نرخ بنزین اگر کنترل[ادامه خبر]