گزارش حرف از روند اطلاع‌رسانی دولت در مازندران؛ سایه‌نشینی فرمانداران

گزارش حرف از روند اطلاع‌رسانی دولت در مازندران؛ سایه‌نشینی فرمانداران

الناز پاک نیا \ توسعه یکپارچه و متوازن از آنجایی ناشی می‌شود تمامی اجزای یک سیستم بتوانند هماهنگ و حرفه‌ای به فعالیت خود ادامه داده و منجر به شکل‌گیری یک نظام یکپارچه توسعه و رشد یک حوزه فراگیر باشند. رشد[ادامه خبر]