مدیریت بحران با رسانه؛ ممکن یا غیرممکن!

مدیریت بحران با رسانه؛ ممکن یا غیرممکن!

گروه اجتماعی : تصویری از مردمی با موبایل و تلفن‌های همراه شخصی در میانه بحران سیلی که کشته‌ها داده بود، نمونه بارز ناآگاهی و عدم توجه هم وطنانی بود که با بحران مواجه بودند. چرا مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند،[ادامه خبر]