در هجدهمین همایش ملی برنج اعلام شد ؛

برنج طاهر، مقاوم در برابر خشکسالی

برنج طاهر، مقاوم در برابر خشکسالی

رئیس مرکز تحقیقات برنج شمال کشور با بیان اینکه تنها ۷ درصد کشاورزان از بذر اصلاح شده استفاده می کنند، گفت: لاین متحمل به خشکی برای مازندران با نام طاهر به زودی معرفی می شود که علاوه بر تحمل خشکی،[ادامه خبر]