نگاهی به وضعیت افزایش حمله حیوانات به دامداران؛

چالش دامداری و حیات‌وحش در جنگل‌ های مازندران

چالش دامداری و حیات‌وحش در جنگل‌ های مازندران

آموزش و آگاهی بخشی به دامداران و حاشیه نشینان جنگل ها و عدم رفتار قهرآمیز با وحوش، اصلی مهم اما فراموش شده است که هیچگاه مورد توجه قرار نمی گیرد. هرازگاهی اخبار حمله حیوانات وحشی و پلنگ به روستاییان و[ادامه خبر]