"حرف" از متن و حاشیه بیماری ام اس در استان گزارش می‌دهد

ام اس ترسناک نیست

ام اس ترسناک نیست

ساری –اسحق پاک نیا/ ام.اس نوعی بیماری التهابی مزمن، ناتوان کننده و اغلب پیشرونده در سیستم اعصاب مرکزی است که منجر به از بین رفتن پوشش میلین تارهای عصبی می شود و به تدریج می تواند باعث اختلال در انتقال[ادامه خبر]