سرنوشت موهوم باغ‌های ملی

سرنوشت موهوم باغ‌های ملی

باغ‌های ملی و جهانی مازندران سرنوشت نفرین‌ شده‌ای دارند و بین دستگاه‌های مختلف پاس‌کاری می‌شوند، باغ عباس آباد ویلاسازی و باغ ملی رامسر نیز چراگاه احشام شده است. به گزارش حرف، باغ ملی ۳۳ هکتاری رامسر و باغ غیر کویری[ادامه خبر]