مسئولان مازندران بیدارند ؟

سد “فینسک” تکرار یک اشتباه!

سد “فینسک” تکرار یک اشتباه!

گزارش-زهرا اشکیود:  طرح ملی سد فینسک در منطقه حفاظت شده پرور بدون تایید مطالعات زیست محیطی اجرایی شد، که بیشتر آب رودخانه سفیدرود (اسپه رو) که به رودخانه تجن ساری می‌پیوست را ذخیره و به سمت سمنان منحرف می‌کند. در[ادامه خبر]