دستور پرداخت را صادر کنید

دستور پرداخت را صادر کنید

 ریالی از اعتبارات برای جبران خسارت باغداران واریز نشد مجمع نمایندگان استان مازندران طی نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور که به امضای ۱۲ تن از اعضای این مجمع رسیده است خواستار توجه جدی دولت به مصوبه‌ پرداخت خسارت به[ادامه خبر]