فرش مازندران مغفول در بین تجار و دستگاه ها

فرش مازندران مغفول در بین تجار و دستگاه ها

ساری ـ یاسر معافی : فرش دست باف ایرانی یکی  از مهمترین  محصولات صادراتی  کشور از  چند قرن گذشته بوده است و به  جرأت  می توان گفت که در  هرجای جهان، فرش  دست باف  را با برند ایران  می شناسند،[ادامه خبر]