رونق شکار درپی بی‌توجهی به پرنده‌نگری

رونق شکار درپی بی‌توجهی به پرنده‌نگری

      زهرا اشکیود:  پرنده‌نگری در واقع بوم‌گردی یا اکوتوریسم مسئولانه است و تلاش می‌کند تا جوامع محلی را از طریق جذابیت‌های طبیعی که در آن زندگی می‌کند ترغیب کند تا به یک درآمد پایدار و حفظ تنوع زیستی[ادامه خبر]