بررسی آخرین وضعیت یک طرح جنجالی؛

انکارها و اصرارهای انتقال آب خزر

انکارها و اصرارهای انتقال آب خزر

گزارش- الناز پاک نیا: طرح انتقال آب دریای خزر به استان مرکزی به ویژه استان سمنان، از طرح های جنجالی دولت احمدی نژاد در سال ۸۸ بود که با واکنش های بسیاری روبه رو شد. طرحی که در حوزه محیط[ادامه خبر]