تیغ اکتشاف معدنی برقامت جنگل های هیرکانی

تیغ اکتشاف معدنی برقامت جنگل های هیرکانی

اجرای طرح اکتشاف در هفت پهنه معدنی در محدوده جنگل های هیرکانی در غرب مازندران بار دیگر زنگ خطر را برای نابودی اندک جنگل بکر هیرکانی باقی مانده در این خطه شمال کشور به صدا در آورده است . اگر[ادامه خبر]