بازشدن بخت ۵ سد لاستیکی پس ۱۰ سال

بازشدن بخت ۵ سد لاستیکی پس ۱۰ سال

ساخت پنج سد لاسیتکی مازندران که از یک دهه قبل به دلیل تخصیص ندادن بودجه متوقف شده بود، با تخصیص و تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی از محل سفر کاروان تدبیر و امید به این استان اجرایی شد.این پنج سد[ادامه خبر]