سونامی کمبود معلم در آموزش و پرورش

سونامی کمبود معلم در آموزش و پرورش

۳۰۰ هزار معلم تا پایان سال ۹۹ بازنشسته می شوند رییس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس دهم اعتقاد دارد بازنشستگی۳۰۰ هزار معلم تا پایان سال ۹۹، سونامی کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه به راه خواهد انداخت.محمد بیرانوندی[ادامه خبر]