آسیب‌پذیری بالای ایران نسبت به گازهای گلخانه ای؛

افزایش روند بیابان‌زایی در استان‌های شمالی

افزایش روند بیابان‌زایی در استان‌های شمالی

مدیرگروه پژوهشی مدیریت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان شدت گرفتن روند بیابان‌زایی در کشور گفت: پیشنهاد من برای مهار چنین بحرانی این است با وضع قوانین مالیات بر کربن الزامات زیست‌محیطی را برای تولیدکنندگان فراهم[ادامه خبر]