مدیر جهاد کشاورزی بابل از صدور ۲۶ فقره پروانه بهره‌برداری دامداری روستایی با ظرفیت یک هزار و ۷۷ رأس دام در این شهرستان خبر داد.

 سید احمد طاهری گفت: برای توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ۶ ماه نخست امسال ۲۶ فقره پروانه بهره‌برداری دامداری دام سبک و سنگین با ظرفیت یک هزار و ۷۷ رأس در شهرستان بابل صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: پروانه‌های بهره‌برداری  شامل  14 فقره پروانه پرورش گاو شیری با ظرفیت ۱۴۸ رأس و ۱۲ فقره گوسفند داشتی با ظرفیت ۹۲۹ رأس است. طاهری خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ مورد پروانه بهره‌برداری گاوشیری و گوسفند داشتی با  ظرفیت ۹۳۷ رأس در این شهرستان تمدید شد.