photo_2019-01-10_04-47-22
احمد حسین زادگان در این دیدار تالاب های رامسر، میانکاله و فریدونکنار را یک پتانسیل برای گردشگری و زیست بوم مازندران ارزیابی کرد و افزود: از برنامه های مختلف این کنوانسیون خصوصا صیانت از اکوسیستم تالاب ها حمایت کامل صورت خواهد گرفت. ‎
به گزارش حرف، سید داریوش مقدس، مدیر اجرایی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا با احمد حسین زادگان، استاندار مازندران دیدار کرد.
استاندار مازندران در آغاز این دیدار؛ تالاب های رامسر، میانکاله و فریدونکنار را یک پتانسیل برای گردشگری و زیست بوم مازندران ارزیابی کرد و افزود: از برنامه های مختلف این کنوانسیون خصوصا صیانت از اکوسیستم تالاب ها حمایت کامل صورت خواهد گرفت.
سید داریوش مقدس، نیز در این دیدار با اشاره به این که کنوانسیون رامسر و کنوانسیون های مستقر در کره جنوبی، شرق آفریقا و پاناما ۴ شعبه این کنوانسیون محسوب می شود، گفت: نام دیگر کنوانسیون رامسر، کنوانسیون تالاب های بین المللی می باشد و شعبه اصلی این کنوانسیون در سوییس مستقر می باشد.
مدیر اجرایی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا با بیان این که ۱۶۸ کشور عضو این کنوانسیون می باشند، افزود: وظیفه ما در مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا، این است که برای اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با تالاب ها با ۱۸ کشوری که در این منطقه واقع هستند همکاری و زیرساخت های لازم را ایجاد کنیم تا این کشورها برنامه های کنوانسیون رامسر را اجرا نمایند.
وی گفت: رامسر در ذهن مردم دنیا با تالاب مترادف شده و از نظر سیاسی و گردشگری دارای اهمیت است و باید زمینه را برای حضور گردشگران فراهم نماییم.