مدیرکل شیلات مازندران گفت:  با تلاش وهمت بهره‌برداران  شیلاتی مازندران درمهرماه سال جاری ۱۵۰ کیلوگرم خاویار پرورشی از شرکت آبزی گستران ساعی در شهرستان ساری به کشورهای انگلیس،آلمان ونیز امارات متحده عربی ،۶۰۰ تن انواع ماهیان پرورشی گرم آبی به کشور عراق ،۱۵۰ تن خوراک آبزیان از شرکت بهدانه در شهرستان بابلسرو نیز شرکت خوراک دام و آبزیان مازندران در شهرستان ساری به کشورهای عراق،آذربایجان ،تاجیکستان و ترکمنستان صادرشده است که ارزآوری خوبی به همراه داشت.

 مدیرکل شیلات مازندران در ادامه افزود: در۷ ماهه سال جاری  درمجموع بیش از ۵ هزارو ۱۰۰ تن انواع محصولات شیلاتی به ارزش بیش از ۱۹ میلیون دلار از مازندران به خارج از کشور صادرشده که ازلحاظ وزنی ۲۳ درصدوازنظر ارزشی ۶ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.