مطالعه جدید نشان می دهد افزایش دما در طول شب به دلیل تغییرات اقلیمی می تواند منجر به خواب بی کیفیت تر برای میلیون ها نفر شود.

بررسی محققان دانشگاه هاروارد آمریکا نشان می دهد گزارش مردم آمریکا از تعداد شب های دارای خواب ناکافی در طول ماه های تابستانی دو برابر شده است.نیک آبرادوویچ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «احتمالا در سال های آینده به دلیل تغییرات اب و هوا، این مشکل در طول سال ادامه پیدا خواهد کرد.»

وی در ادامه می افزاید: «تغییرات آب و هوا احتمالا موجب افزایش تعداد شب های با دمای بسیار گرم می شود. با بررسی مدل اب و هوا مربوط به دما در سال ۲۰۵۰ و ۲۰۹۹ پیش بینی می کنیم که با افزایش بیشتر دما، تعداد شب های بیخوابی نیز افزایش می یابد.»به گفته محققان، افراد ۶۵ سال و بالاتر در مقایسه با افراد جوان، دو برابر بیشتر بیخوابی شبانه را در طول فصل گرم تجربه می کنند.