عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد نسبت به برخی انتقادات در خصوص سرمربیگری رسول خادم در تیم ملی واکنش تندی نشان داد.

شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد پس از نشستی که در خانه کشتی تهران برگزار شد، رسول خادم را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب و معرفی کرد.

ضمن اینکه خادم چند روز پیش تمامی اختیارات خود به جز مسایل مالی را رسما به حمید بنی تمیم نائب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد تا نشان دهد می تواند وقت کافی برای سرمربیگری تیم ملی بگذارد. در واقع این اقدام، چراغ سبزی بود به شورای فنی برای قبول این مسئولیت. مسئولیتی که البته با انتقاد برخی از اهالی کشتی روبرو شد و منتقدان خادم، دوباره او را مرد شماره یک کشتی ایران و مدیری همه کاره خواندند.

در همین راستا منصور برزگر یکی از اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در پاسخ به منتقدان تصمیم شورای فنی به مهر گفت: برخی افراد که می گویند شورای فنی فرمایشی است، چرا حاضر نشدند خودشان زیر نظر همین شورا به عنوان سرمربی فعالیت کنند؟

سرمربی و مدیر فنی اسبق تیم ملی کشتی آزاد افزود: ما قبل از اینکه رسول خادم را به عنوان سرمربی معرفی کنیم از طریق برخی از اعضا با بعضی از گزینه های دیگر صحبت کردیم. رعایت فرایند انتخاب تیمهای ملی و همکاری زیر نظر شورای فنی شروط اصلی ما بود.

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی افرادی که امروز از سرمربی شدن خادم انتقاد می کنند و می گویند شورای فنی فرمایشی و قدرت تصمیم گیری ندارد، چطور عنوان می کنند ما حاضر نیستیم زیر نظر همین شورا کار کنیم؟

برزگر خاطر نشان کرد: یکی از  تفاوت های کشتی ایران و روسیه همین است که همه روسها حاضرند زیر یک سقف کار کنند، اما در ایران اینچنین نیست.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد در پایان گفت: انحصار و قدرت طلبی وقتی اتفاق می افتد که حاضر نیستیم نظر جمعی را بپذیریم و بعد می گوییم چرا یک نفر همه کارها را انجام می دهد. در حالی که خادم اختیارات خود را به بنی تمیم واگذار کرده و در آینده بعضی از مسئولیت های دیگرش را هم ممکن است واگذار کند.