رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس گفت :یک مکان در کمربندی چالوس که در آن چوب آلات قاچاق دپو می شد مقدار ۲/۵ مترمکعب چوب آلات غیرمجاز کشف و ضبط شد.

به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران نوشهر، مهرداد خزائی پول افزود:این مکان در پی گزارشات دریافتی شناسایی شد.وی افزود:با هماهنگی دادستان چالوس و نیروی یگان منابع طبیعی در محل دپوی چوب آلات تعدادی درختان مقطوعه توسکا، لرگ و توت به طور غیرمجاز نگهداری می شد.او ادامه داد :اقدامات قصابی برای شناسایی عوامل حمل و نگهداری چوب آلات ادامه دارد.