مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کشف و انتقال جسد جوان ۳۰ ساله به پزشکی قانونی برای تعیین علت مرگ خبر داد.
به گزارش حرف، علی عباسی با اعلام اینکه این جسد با هویت معلوم مربوط به مرد جوان است، گفت: کارشناس پزشکی قانونی برای تعیین علت مرگ به محل اعزام شدند.مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خاطرنشان کرد: جسد برای کالبد شکافی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شده است.وی اضافه کرد: این جسد داخل گونی قرار گرفته بود.