1350996

الناز پاک نیا //

ماراتن انتخاب استاندار مازندران آغاز شده است، کمتر مازندرانی فکر می کرد که در کمتر از یک سال از تصدی کرسی ساختمان سفید خیابان انقلاب ساری توسط اسلامی، بار دیگر مساله انتخاب استاندار مطرح شد.

حضور اسلامی پایانی بر ماراتن انتخاب استاندار مازندران و رسیدن به نقطه آرامش بود. اسلامی نزدیک بود مازندران را به آرامش برساند و مخالفان را بر سر توسعه مازندران به نقطه مشترک برساند که ساختمان دادمان وزارت راه وی را خواند. اسلامی با وزیر شدن اگرچه می تواند برای توسعه زیرساخت های راه و مسکن مازندران کمک کار باشد اما نبودنش بار دیگر صف کشی برای استاندار شدن و چند دستگی را در استان به مساله نخست تبدیل کرد.

همان گونه که پیش بینی می شد، گزینه های بسیاری از کوچک و درشت بسیاری برای رسیدن به استانداری مازندران تلاش می کنند. همان گونه که مشخص بود، بار دیگر هم گروه های سیاسی هم نمایندگان مجلس برای استانداری مازندران برنامه ها دارند.

امروز با رفتن اسلامی، انتخاب استاندار به عنوان اولویت نخست مازندران، انتخاب فردی برای تصدی پست استانداری در ساری است اما نکته مهم و حائز اهمیت در این میان این است که چه فردی برای رسیدن به این پست شایسته تر است.

آگاهان سیاسی در مازندران معتقدند این استان بیش از این تاب و تحمل کوبیدن بر طبل اختلاف و چند دستگی را ندارد و کش دادن موضوع انتخاب استاندار مازندران نباید بیش از این ادامه یابد. مازندران به روی ثبات باید بازگردد و این باید از سوی رئیس جمهور و دولت مدنظر باشد که مازندران نباید به جایگاه محک زدن گزینه های مختلف جدید تبدیل شود هرچند انتظار می رفت رئیس جمهور محترم با انتخاب گزینه غیربومی وی را برای زمان بیشتری در مازندران ماندگار می کرد تا ثمرات آن دیده شود با این حال این بار می تواند به کمک مازندران آمده و با انتخاب سریعتر یک استاندار مناسب برای استان، حاشیه ها را از مازندران و مسئولان آن دور کند.

امروز معاونت سیاسی استانداری مازندران، گزینه نخست برای رسیدن به این پست است، مناف هاشمی پیش از آغاز ماراتن رسیدن به ساختمان سفید استانداری حضور خود را شایعه دانست و اقبالی به این امر نشان نداد.

گزینه های دیگر  بومی و غیربومی دیگر مانند حسینی، یک گزینه نزدیک به رئیس دفتر رئیس جمهور و یک معاون فعلی استانداری که خود را گزینه معاونت وزارت راه می داند نیز برای رسیدن به این پست تلاش می کنند.

در بررسی گزینه های پیش روی تصدی استانداری مازندران نکته مهم تر از انتخاب این است که کدام فرد می تواند زودتر رنگ آرامش را به مازندران بازگرداند. اینکه بار دیگر با گزینه غیربومی روبه رو باشیم و وی بیاید و مازندران را بشناسد و در این مسیر چه ها شود از مشکلات پیش رو است.

استاندار بعدی مازندران کار سخت تری پیش رو دارد اما هرچه هست وی باید زودتر از آنچه هست بتواند اوضاع این سامان را آرام کرده و به فکر توسعه استان باشد.

به نظر می رسد آنچه در میان این گزینه ها بتواند گزینه محکم تر و با صلابت تری برای انتخاب سمت استانداری مازندران باشد، حسین زادگان معاون فعلی سیاسی استانداری مازندران است.

حسین زادگان اگرچه پیش از این هم گزینه تصدی استانداری مازندران بود اما برخی مسائل وی را از رسیدن به این مسولیت دور کرد با این حال امروز فرصت بهره گیری از یک گزینه بومی در برابر گزینه ای غیربومی و زودگذر است.

از سویی حسین زادگان امتحان خود را در تصدی معاونت سیاسی به خوبی پس داده و نشان داد که توان تعامل و همراه کردن تمام گروه ها و جناح ها را دارد. استقبال تشکل های مردمی و احزاب سیاسی و نیز برنامه های پیش روی معاونت سیاسی برای این حوزه ها نشان داد که حسین زادگان دست پر به در استان حضور دارد.

حسین زادگان مراحل مختلف وزارت کشور را از استانداری، فرمانداری دو شهرستان و نیز معاون سیاسی را طی کرده است و این می تواند نقطه قوت وی در برابر گزینه های دیگر باشد.

اعتماد اسلامی به وی و واگذاری بسیاری از امور مازندران در دوره تصدی وی به حسین زادگان نیز نشان داد که بازهم وی گزینه مناسب تری است.

همپایی حسین زادگان با دولت اعتدال و نیز اینکه وی از بزرگان و صاحب نظران حوزه سیاسی مازندران نیز هست از وی گزینه مناسب تری برای تصدی استانداری دولت اعتدال روحانی می سازد.

با این حال پیش از نگاه کردن به لیست گزینه ها باید از وزارت کشور خواست که بازی های سیاسی و گروهی و جلب حمایت نمایندگان را در مازندران ملاک عمل قرار ندهد. مازندران به گزینه ای توانمند با عمر دوره تصدی بالاتری نیاز دارد تا بتواند به درخواست های مازندرانی ها جامه عمل بپوشاند.