خانم نوروزی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از پروژه کتابخانه مرکزی مازندران در ساری بازدید کردند.

پروژه کتابخانه مرکزی مازندران که مجری آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۰۰۰ مترمربع پس از حدود ۱۰ سال با صرف هزینه حدود ۹/۵ میلیارد تومان، ۵۵ درصد پیشرفت داشته است و با برآوردهای بازدید امروز به ۲۲ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل نیاز دارد.