n83116865-72687935

اولین جلسه هماهنگی خرید دانه روغنی کلزا در مازندران برای فصل زراعی جدید با حضور شرکت صنعتی بهپاک و انجمن صنفی کارخانجات آرد استان در دفتر مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ برگزار شد.

در این نشست مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ ضمن قدردانی از شرکت بهپاک که طی دو سال در فرآیند خرید دانه های روغنی از جمله سویا و کلزا همکاری خوبی با شرکت غله داشته اند اظهار داشت: تولید دانه های روغنی نقش بسزایی در صرفه جویی انرژی، تسریع روند توسعه اقتصادی و امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می کند.

سید محمد جعفری افزود: دانه های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی از کاربردهای بسیاری در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام، طیور و مصارف متعدد صنعتی برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به ضریب بالای مصرف روغن نباتی در سبد خانوار ایرانی می توان عنوان کرد: دانه های روغنی یکی از نیازهای اساسی جامعه در حوزه غذایی و با اهمیت استراتژیک بالا می باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با اشاره به اتخاذ تمهیدات مناسب برای خرید کلزا در سال ۹۸ با توجه به حجم بالای آن اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های سازمان جهاد کشاورزی انتظار می رود در سال زراعی جدید حدود ۵۰ هزار تن کلزا از کشاورزان مازندران خریداری شود.

دکتر جعفری در ادامه افزود: تعداد و جانمایی مراکز خرید، فروش دانه، خشک کن و تسهیل در حمل دانه های روغنی از موارد مهمی است که تا قبل از آغاز فصل خرید باید تمهیدات مناسب برای آن اتخاذ شود.