رئیس فدراسیون کشتی یکشنبه شب در شهرستان جویبار پایتخت کشتی ایران از چند پیشکسوت کشتی مازندران و نیز این شهرستان تجلیل کرد. رسول خادم به همراه ‘ رضا لایق ‘ دبیر فدراسیون و رئیس هیات کشتی مازندران در خانه کشتی جویبار از حدود ۱۰ پیشکسوت کشتی این شهرستان تقدیر کرد.خادم در جمع پیشکسوتان و نیز نونهالان و نوجوانان کشتی جویبار که در این مراسم حضور داشتند ، گفت : پیشکسوتان کشتی سرمایه های اصلی و مایه دلگرمی ورزش اول کشور و این رشته ورزشی هستند.وی افزود : انتظار است که نسل نوجوان و جوان که آینده دار کشتی کشور خواهند شد ، با الگوگیری از منش و خصلت های ارزنده پهلوانی پیشکسوتان کشتی ، قهرمانی را در کنار پهلوانی پیوند بدهند.

عکس یادگاری رسول خادم و کارشناسان فنی مربیان کشتی کشور با کشتی گیران نونهال جویبار در خانه کشتی جویبار هم باعث خوشحالی و دلگرمی نسل آینده کشتی مازندران و کشور شد. به گزارش ایرنا ،در این مراسم ثمربخش رئیس هیات کشتی استان مازندران ، رضا یزدانی ، کمیل قاسمی ، مسعود اسماعیل پور و حسن یزدانی ملی پوشان عنوان دار المپیک ، مسابقات جهانی و آسیا که اهل شهرستان جویبار هستند نیز در کنار بزرگان و قهرمانان کشتی استان از جمله ‘ امامعلی حبیبی’ حضور داشتند.رئیس فدراسیون کشتی همچنین به همراه لایق دبیرفدراسیون کشتی و برخی مربیان و پیشکسوتان کشتی از جمله منصور برزگر ، ابراهیم جوادی و علی بیات مراسم هفتمین روز درگذشت پدر سلمان قادری، رئیس هیات کشتی جویبار شرکت کردند.