2706765

مدیرکل راه و شهرسازی استان به اتفاق معاون ساخت و توسعه راه ها،‌ مشاور و پیمانکار از فعالیت ها، اقدامات و پروژه های در حال انجام در حوزه راه و شهرسازی در شهرستان جویبار بازدید کردند.

به گزارش حرف آنلاین، شهرستان جویبار بدلیل موقعیت و شرایط جاذبه های گردشگری و منابع طبیعی و قطب کشاورزی، یکی از شهرستانهای پرترافیک و پرتردد محسوب می شود.

از این رو اقدامات وسیعی در خصوص تعریض، بهسازی و آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی در محورهای تحت پوشش و همچنین اقدامات گسترده ای در حوزه فنی و اجرایی و مسکن مهر در دست انجام است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان ضمن بازدید از عملیات تعریض محور بهنمیر به بابلسر و محور کیاکلا،جویبار یادآور شد: با اتمام تعریض این محور شاهد روانی ترافیک، افزایش ضریب ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات در این محور هستیم.

بهادری ضمن بازدید از عملیات تعریض محور کیاکلا به جویبار، یادآور شد: محور کیاکلا به جویبار به طول کلی ۱۲ کیلومتر بوده که ۴۰۰/۴ کیلومتر از آن در لاین شرقی با قراردادی معادل ۴۶ میلیارد و با پیشرفت فیزیکی ۶۵درصد در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین از عملیات ساخت پروژه مسکن مهر میارکلا بازدید و دستوراتی درخصوص تسریع در روند اجرای پروژه صادر کردند. از ۱۰۵۰۰ کیلومتر راههای اصلی، فرعی و روستایی استان مقدار  ۲۸۰ کیلومتر آن در شهرستان جویبار قرار دارد.