مدیرعامل شرکت بخش فرآورده‌های نفتی مازندران منطقه ساری گفت که طرح محدود پوشش لباس مخصوص در جایگاه‎های سوخت مازندران از دیروز سه‌شنبه پنجم فروردین ماه آغاز شده است.سبحان رجب‌پور در گفت و گو با ایرنا افزود : طرح پوشش لباس مخصوص در جایگاه های سوخت یکی از مصوبات ستاد استانی مقابله با کرنا بوده که روز سه شنبه به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری ابلاغ و بلافاصله به اجرا گذاشته شده است. وی توضیح داد : بر اساس این مصوبه ، در شهرهای بزرگ ۲ جایگاه و در شهرهای کوچک یک جایگاه سوخت تمامی نیروهای خدماتی جایگاه باید لباس مخصوص مقابله با ویروس کرونا معروف به “گان” پوشیده ودر محل کار خود مستقر شوند.

مدیرعامل شرکت بخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : با توجه به اینکه این مصوبه روز سه شنبه ابلاغ شده ، برنامه ریزی از پیش تعیین شده نداشتیم ، اما در نخستین اقدام پرسنل جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری مجهز به لباس مخصوص شدند. رجب‌پور با اشاره به اینکه تاکنون چندین جایگاه سوخت مازندران اقدام به دریافت و خرید لباسهای مخصوص کردند، ادامه داد: از روز چهارشنبه ششم فروردین به صورت گسترده این طرح اجرا خواهد شد و جایگاه های سوخت مورد نظر به صورت رسمی اعلام می شود ، اگر چه متاسفانه لباس‌های مخصوص مقابله با ویروس کرونا آزادی و انعطاف عمل را در نیروهای جایگاه سوخت می گیرد و آنها را در انجام وظایف روزانه معطل می کند. رجب پور این طرح را اقدامی نمادین برای فرهنگ سازی مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: در این طرح در کنار ارتقای سطح بهداشت جایگاه های سوخت استان ، به دنبال هشدار جامعه برای جدی گرفتن ویروس کرونا هستیم. وی تاکید کرد که طرح پوشش لباس مخصوص در جایگاه های سوخت به معنای پایان عملیات ضدعفونی نیست و تا زمان عادی شدن شرایط جایگاه های سوخت موظف به ضدعفونی وگندزدایی مستمر هستند.