الناز پاک نیا:

فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان آمل دیگر نه ماجرای راه یافتن به صندلی های سبز بهارستان است که ماجرای شکست دادن عزت الله یوسفیان ملا نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی در آمل است.
یوسفیان ملا رقیب سرسخت انتخاباتی برای سایر کاندیداهای راه یافتن به مجلس در این حوزه به شمارمی رود. یوسفیان به شیوه خود در تبلیغات انتخاباتی پیش می رود و همین موجب شده است تا بتواند چهار دوره رای بیاورد.
نماینده فعلی مردم آمل در دو دوره نخست نمایندگی است مخالفان چندانی نداشت اما در دوره سوم و چهارم بیشتر بحث رقابت با یوسفیان ملا جدی شد و منتقدانش در دوره چهارم هر چه داشتند در توان گذاشتند اما اشتباهات استراتژیک اردوی رقیب موجب شد تا نتوانند در مقابل وی ایستادگی کنند.
دو چهره سنتی انتخابات مجلس در آمل یکی فرزند نماینده اسبق شهرستان آمل کاظمی دینان است و دیگری حاجی پور، چهره هایی که حداقل دو تا سه دوره برای رسیدن به کرسی های سبز مجلس تلاش می کنند.
در دوره بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی این دو چهره سنتی در کنار یوسفیان رقابت دیگری را دنبال خواهند کرد و فضای جنب و جوش های سیاسی و انتخاباتی در شهر آمل نشان می دهد که این دو بار دیگر پنجه در پنجه رقابت خواهند کرد.
یکی از تحلیل ها و شایعات محفلی که این روزها در فضای سیاسی آمل به گوش می رسد، ساماندهی گروهی متشکل از چهره های شناخته شده شهرستان برای ورود به فضای انتخاباتی است.
این گروه با مدیریت و رهبری یک فرد شناخته شده سه گزینه برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در آمل تدارک دیده است، نشان دادن چهره مردمی و فعال در تمامی امورات مربوط به منطقه این امر را نشان می دهد که به احتمال زیاد یکی از گزینه ها برای حضور در رقابت ها وی باشد.
این احتمال ضعیف به نظر می رسد دارای بودن وجهه سیاسی و مردمی شاید در اندازه های بیشتر این این حتمال را تضعیف می کند و شاید این ادعا و گفتمان های محفلی برای بستن راه ورود سایر کاندیداها به عرصه و یا حفاظت از کاندیداهای در سایه این گروه باشد.
دو چهره شناخته شده از مهم ترین گزینه ها این گروه برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی است. یک چهره جوان فرهنگی که حضور وی از ابتدا در یکی دیگر از عرصه های انتخاباتی گمانه زنی هایی را برای کاندیداتوری مجلس وی ایجاد کرده بود و این روزها نیز با هماهنگی همان تیم برنامه ها و امورات پیش می رود. چهره دیگر کاندیدای شکست خورده انتخابات گذشته مجلس است که به صورت چراغ خاموش و بر خلاف دوره گذشته فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده است.
آرایش جدید سیاسی با حضور افراد صاحب نفوذ در کنار اینکه زنگ هوشیاری برای نماینده فعلی به شمار می رود می تواند فضای داغ انتخاباتی در آمل را نیز به دنبال داشته باشد.
آگاهان این حوزه معتقدند تدارک فضای جدید انتخاباتی با برنامه ریزی جدیدی در حوزه برنامه های سیاسی و رسانه ای در تدارک است. اگرچه شائبه استفاده و بهره گیری از خدمات ونهادهای عمومی شهرستان در این حوزه وجود دارد اما باید دید و منتظر شد که این گروه در آینده چه تحرکاتی نشان داده و نتیجه این فعالیت ها به چه چیزی منجر می شود.