حرف آنلاین: سرمربی تیم ملی در گفت و گوی نوروزی با آی اسپرت اظهارنظرهای جالبی مطرح کرده که بخشی از آن را منتشر می کنیم.

در ایران شما را متهم می‌کنند که تنها به دنبال پول درآوردن هستید.
(می‌خندد). دوستانی که این حرف‌ها را مطرح می‌کنند، خودشان در مازندران ویلای ۵ میلیاردی ساخته‌اند. امیدوارم آن‌ها بیایند و توضیح بدهند که پول این ویلاها را از کجا آورده‌اند که هر هفته فوتبال را به حال خودش رها می‌کنند و در شمال مشغول جوجه سیخ زدن می‌شوند. این‌ها خوب می‌دانند که باید به جوجه سس مایونز بزنند که در زمان کباب شدن خوش طعم شود اما یک معضل ساده در فوتبال را نمی‌توانند حل کنند.

پس به طور کامل رد می‌کنید که انگیزه مالی باعث قبول پیشنهاد ایران توسط شما شده است؟
من صاحب یک جزیره اختصاصی در موزامبیک هستم و نیازی به درآمد فوتبال ندارم. من سال‌ها در نظم اروپایی زندگی کرده‌ام و به ایران آمدم تا کمی هم زندگی خاورمیانه‌ را تجربه کنم. وقتی پیشنهاد ایران رسید با فرگوسن هم مشورت کردم و در نهایت تصمیم گرفتم به کشوری بیایم که در آن هیچکس از یک ساعت بعدی‌اش هم خبر ندارد. زندگی در ایران به مراتب هیجان‌انگیزتر از اروپاست. صحبت من از مسائل مالی، صحبت از نابرابری است. صحبت از اینکه برخی می‌توانند با پول آینه بغل ماشین پورش پسرشان برای تیم ملی اردو برگزار کنند اما همیشه تاکید دارند که فدراسیون بی‌پول است.