حرف آنلاین: فرماندار شهرستان سوادکوه، وضعیت شهر زیراب را عادی اعلام کرد و دیگر از وضعیت بحرانی سیلاب خبری نیست.
سعید یزدانی افزود: بعد از وقوع سیلاب ۱۲ فروردین ماه در چند نقطه از شهر زیراب با اقدامات انجام شده این شهر از حالت بحرانی خارج شده و دیگر سیلاب منازل مردم را تهدید نمی کند.
طغیان رودخانه تلار و جاری شدن سیلاب باعث شد تا خیابان ۱۷ شهریور ، خیابان آیینه و خیابان خدمات در شهر زیراب آسیب ببیند.
وی با اعلام اینکه اقدامات برای جلوگیری از سیلاب در رودخانه تلار در حال انجام است، گفت: ساماندهی موقت و دیوارسازی رودخانه تلار دردست اجرا است تا با وقوع بارندگی روزهای آتی منازل مسکونی مردم از خطر ریزش در امان باشد.
فرماندار شهرستان سوادکوه شمار ماشین آلات سنگین جهت احداث سیل بند در این شهرستان را ۲۴ دستگاه بیان کرد.
یزدانی در خصوص راه های اصلی و فرعی سوادکوه ، گفت: راه اصلی شهرستان سوادکوه باز است اما همچنان خطر رانش کوه با هر بارندگی این شهرستان را تهدید می کند.
وی بیان کرد: تمام راه های فرعی دارای سکنه هم باز است، البته امروز محور فلورد و آپن در شهرستان سوادکوه مجددا با ریزش کوه مواجه شده است.
فرماندار سوادکوه با اعلام اینکه وقوع سیلاب باعث آسیب عمده به زمین های شالیزاری در زیراب شده ، گفت که در برخی از زمین های شالیزاری همچنان گل و لای وجود دارد و نیاز است که با ماشین آلات سطح اول کشت برداشت شود تا برای کشت مجدد مشکلی به وجود نیاید.
یزدانی افزود: وقوع سیلاب روز ۱۲ فروردین ماه در شهر زیراب باعث شد تا ۲۰ سردهنه زراعی و ۱۵ کیلومتر کانال زراعی در این منطقه هم با آسیب مواجه شود./ ایرنا