4

هنرمند حماسی موسیقی مازندران گفت: هنگامی که «ترانه مشدی» مورد استقبال مردم قرار‌ گرفت متوجه هوشیاری جامعه‌ شدم که مردم فعالیت هنرمندان را زیر‌نظر دارند و مردم کمتر اشتباه می‌کنند.

ابوالحسن خوشرو با اشاره به اینکه غم و شادی هنرمند، غم و شادی مردم است و هنر از مردم گرفته‌ می‌شود و باز توسط هنرمند به آن بازگردانده می‌شود، اظهار‌ کرد: هنگامی که «ترانه مشدی» مورد استقبال مردم قرار‌ گرفت متوجه هوشیاری جامعه‌ شدم که مردم فعالیت هنرمندان را زیر‌نظر دارند و مردم کمتر اشتباه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدا به همراه زنده‌یاد احمد محسن‌پور شب‌و روز کار می‌کرد در پاسخ به سؤال رضا بازی‌برون مجری برنامه تلویزیونی دیدار درباره برگزاری کنسرت، افزود: برای برگزاری کنسرت محلی و اصیل باید حامی مالی وجود داشته‌ باشد و «غم‌نان» استعداد‌های هنرمندان را زیرپوشش قرار می‌دهد و هنرمند باید تأمین باشد تا با فراغ‌بال به فعالیت هنری و فرهنگی اقدام‌کند.

به گزارش فارس، هنرمند حماسی موسیقی مازندران با اشاره به اینکه چند‌بار به فعالان بخش خصوصی و صنایع پیشنهاد فعالیت هنری را دادیم و هنرمند باید با هنرش زندگی کند و اگر هزینه هنرمند تأمین نشود، هنر در اولویت دوم قرار می‌گیرد، خاطر‌نشان کرد: زنده‌یاد حسین طیبی تأثیر عمیقی بر من داشت و من عاشق استاد طیبی بودم و در ابتدای فعالیت با زنده‌یاد احمد محسن‌پور غصه نبود یک خواننده را در گروه داشتیم و هنگامی که من در حال خودم با حزن و اندوه «امیری» می‌خواندم که  زنده‎یاد احمد محسن‌پور با صدای بلند گفت که «یافتم» و از من خواست که خواننده گروه باشم و با این توضیح که اگر مردم صدای مرا پسندیدند، ادامه بدهم و اگر نپسندند، به دنبال فرد دیگر باشیم.