11
رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس با انتقاد از نحوه فعالیت خودروهای فاضلاب کش در این شهرستان، نسبت به تخریب و آلوده سازی محیط زیست هشدار داد.
به گزارش حرف، ابوالقاسم محمدپور گفت که رانندگان این خودروها فاضلاب بارگیری شده را در مکان های غیرمجاز بویژه در نزدیکی رودخانه ها تخلیه می کنند که هم اکنون به یک چالش زیست محیطی برای منطقه تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، دستکم ۱۵ دستگاه خودروی لجن کش در شهرستان چالوس فعالیت دارند
به گفته کارشناسان بهداشت محیط ، آلودگی فاضلاب ها به انواع میکروارگانیسم ها (باکتری اشرشیاکلی، ویروس های روده ای)، موادآلی (محلول و غیر محلول)، مواد معدنی محلول، مواد روغنی شناور، مواد معلق و کلوئیدها، در صورت تخلیه در منابع پذیرنده محیط زیست، ضمن انتشار و شیوع انواع بیماری ها، می تواند خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد نماید.
آنان معتقدند، بیماری هایی همچون حصبه ، وبا ، سل ، هپاتیت ب و انواع ناراحتی های پوستی و چشمی می توانند به واسطه این فاضلاب ها منتقل و در سطوح بالاتر و در قالب اپیدمی سلامت شهروندان و ساکنان اطراف رودخانه را تهدید کند.
به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالوس گفت: برای ساماندهی این وضعیت فاجعه بار ، نشست های متعددی در قالب مدیریت پسماند در شهرستان برگزار و دراین حوزه تصمیمات خوبی هم گرفته شد و یک مکانی درهمجوار زمین زباله این شهرستان برای این موضوع پیش بینی شد ولی متاسفانه بارها گزارش شده که عده ای از رانندگان، فاضلاب را در مکان های دیگری تخلیه می کنند.
محمدپور افزود : با اینکه بتازگی با عده ای از رانندگان این خودروها به لحاظ قانونی برخورد شد و حتی پس از پرونده سازی به مراجع قضایی هم معرفی شدند ولی بازهم دیده می شود که دفع فاضلاب در مکان های غیرمجاز ادامه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که بزودی طرح جمع آوری فاضلاب های شهری در این منطقه عملیات اجرایی آن به پایان برسد تا دغدغه و نگرانی مسئولان زیست محیطی و بهداشتی این شهرستان راجع به این معضل برطرف شود.
شهرستان چالوس با جمعیتی دست کم ۱۳۰ هزار نفر درغرب مازندران قراردارد.