رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری آمل از راه‌اندازی دفتر تسهیل گری با عنوان دفتر (نهاد توسعه محلی) از طریق منابع دولتی در سال ۹۹ خبرداد.

  مهدی حسن نژاد عمرانی با اعلام این خبر اظهار کرد: طی مذاکرات انجام‌شده با مدیرکل دفتر هدایت برنامه‌های بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی مازندران و با حمایت‌های سرپرست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر آمل جهت گرفتن اعتبار برای راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری این بودجه از محل اعتبارات منابع دولتی ( شرکت بازآفرینی پایدار شهری ایران ) در سال ۹۹ تأمین می‌گردد .

وی با اشاره بااینکه دفاتر تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرآیند یا موضوعاتی است که عموماً از راه فعالیت‌ها و یا سازوکارهای اجتماعی انجام می‌شود خاطرنشان کرد: در شهر آمل با توجه به مساحت محدوده‌های بازآفرینی و نیاز مبرم به بهره‌مندی از مشارکت حداکثری مردم در فرآیند برنامه‌ریزی ,نوسازی و توانمندسازی این‌گونه بافت ها انتظار می‌رود دفاتر تسهیل گری نوسازی به‌منظور تسریع و تسهیل نوسازی این بافت ها راه‌اندازی شود.

 حسن نژاد عمرانی گفت: این دفتر با تأکید بر رویکرد مشارکت و توانمندسازی ساکنین بافت های فرسوده نقش مؤثری در این زمینه ایفا می‌نماید و محل فعالیت آن در آمل سرای محله در نظر گرفته‌شده است.