3

چالوس-خبرنگار حرف: فرماندار چالوس در نهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز و مدرسه یار شهرستان ضمن تقدیر از همه خیران و همراهان در این حوزه گفت: برای دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی و نهادینه کردن فرهنگ عمومی و پرورش نسل آینده باید زیرساختهای لازم را آماده کرده و مهیا کنیم.

محمدناصر زندی افزود: برای پیشرفت کشور و آینده بهتر نیاز به مدیران نخبه داریم، باید آن را هم اکنون مورد توجه قرار دهیم.وی اظهارداشت: خیرین و کسانی که توانایی ورود به این حوزه را دارند به همین دلیل مشارکت کرده تا رشد و توسعه را مضاعف کنند. در شهرستان چالوس نیز کمک های شایانی صورت گرفته که قابل تقدیر است.

فرماندار چالوس با بیان اینکه نقش کلیدی و موثر خیرین در توسعه زیرساختهای آموزش و‌پرورش غیرقابل انکار است گفت: باید فرهنگ و روحیه کمک به هم نوع را بسط داده و آن را در جامعه نهادینه کنیم.وی ادامه داد: امروز باید ایثارگرانی داشته باشیم که از مال خود بگذرند، نه تنها مال، بلکه باید در امور مختلف فرهنگ مشارکت پا بگیرد.

زندی تصریح کرد: حوزه زیرساخت دز آموزش و پرورش بسیار مهم است چون انسان را می سازد، و این انسان در آینده در هر شغل و جایگاهی که باشد میتواند بسیار تاثیرگذار باشد.فرماندار چالوس افزود: کار خیر باید انجام و بزرگ شمرده شود. چرا که این امر امتحان الهی محسوب می شود.زندی تاکید کرد: خداوند هیچ عمل خیری را بدون پاسخ نخواهد گذاشت و یقینا خیرین در محضر خداوند یکتا از جایگاه والا و پاداشی کلان برخوردارند.