در حالی که فرمانداران و بخشداران سراسر استان سعی کردند از تریبون نمازجمعه برای بیان دستاوردهای دولت در هفته دولت بهره گیرند اما خبر رسید که نطق یکی از بخشداران  ناتمام ماند.

به گزارش حرف، ستاد نماز جمعه یکی از بخش های استان وقت ده دقیقه ای را برای جناب بخشدار مشخص نمود تا بخشدار مورد نظر در این فرصت مغتنم، به بیان دستاوردهای دولت تدبیر و امید بپردازد. بخشدار این بخش که تابع یکی از شهرستانهای ساحلی است بین الصلاتین پشت تریبون قرار گرفت تا نمازگزاران را از عملکرد دولت مطلع نماید. ظاهرا انتظار نمازگزاران برای شنیدن دستاوردهای دولت تدبیر و امید از زبان بخشدار همچنان ادامه دارد! چرا که وی تا دقیقه هفتم سخنان خود در حال نقد دولت قبل بود و بنابراین فرصت نیافت! تا جمله و کلامی در مورد عملکرد دولت بر زبان جار سازد. در دقیقه هفتم سخنان بخشدار ظاهرا آستانه تحمل نمازگزاران  مشتاق شنیدن دستاوردهای دولت لبریز می شود و یکی از نمازگزاران به جناب بخشدار اعتراض می کند که ” از وقت خودتان چرا برای بیان عملکرد دولت فعلی استفاده نمی کنید و فقط دولت قبل را می کوبید مردم منتظرند بدانند شماها چه کرده اید دولت قبل گذشت” جناب بخشدار هم که چون مسئولیت بخشی که  نامش با نام یکی از شخصیت های فقید استان گره ویژه ای خورده است را پذیرفته بود تصور می شد  نقش هادی! را ایفا کند و هدایت گر باشد اما ظاهرا با این جمله به معترض” اخلاق را رعایت کنید”  به اعتراض نمازگزار واکنش نشان داد. بعد از این جمله هم به علت فضای نامناسب و هم همه ای که ایجاد گردید نطق ده دقیقه ای زودتر از زمان خود به اتمام رسید. اگرچه اعتراض در میان سخنان ششاید پسندیده نبود اما باید پذیرفت وقتی عنوان فرصتی که قرار داده اند بیان عملکرد است  نقد قبلی ها  قطعا محلی از اعراب نخواهد داشت. اگر دولتی ها به فکر نقد قبلی ها هستند می بایست به بیان شفاف عملکرد خود بپردازند تا مردم خود قضاوت درستی از آنها داشته باشند. نقد قبلی ها این موضوع را می تواند در ذهن تداعی کند که شاید عملکردی که بشود از آن دفاع کرد و آن را با صدای رسا بیان نمود احتمالا وجود ندارد که برای خالی نبودن از عریضه، به نقد قبلی ها پناه برده می شود.