محمد عباس‌زاده بازیکن گل‌زن و کلیدی تیم فوتبال نساجی مازندران که لیگ‌برتر را رها کرده و به عشق شهر و هوادارانش به نساجی بازگشت در صفحه اینستاگرام خود مطلبی نوشت از همه خداحافظی کرد.

وی در بخشی از متن به عشقش به هواداران پرشور و محبوب تیم شهر خسته اشاره کرد و گفت: روزهای خوب و بد زیادی را کنار هم تجربه کردیم و چه زیبا بود برای عشق‌مان جنگیدیم.عباس‌زاده آمدنش به نساجی را ادا کردن حجت و دینش به نساجی برشمرد تا با این تیم محبوب راهی لیگ‌برتر شوند و حسرت ۲۴ ساله قائم‌شهر را پایان بخشند.این بازیکن گلزن و مؤثر تیم فوتبال نساجی مازندرن در بخش دیگر از متنش از صنیعی‌فر، نکونام و مجیدی تشکر کرد و گفت: شرایط از جانب برخی‌ها برایم طاقت‌فرسا شده و می‌خواهند مرا روبروی هوادار قرار دهند ولی نمی‌دانند که محمد تا همین‌جا هم به عشق هوادار جنگیده و دست تک‌تک‌شان را می‌بوسد.