معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران اظهار داشت : از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه تعداد ۱۰۵۶ واحد متخلف خبازی در مازندران شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

حسین اصغرزاده گفت : طرح نظارت برکمیت و کیفیت نان توسط این سازمان و باهمکاری دستگاه‌های اجرایی دیگر در سراسر استان و به‌صورت مستمر درحال اجرا می‌باشد.

وی افزود: در این طرح که با حضور ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستان‌ها، شبکه بهداشت ، اتحادیه خبازان و تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود، واحدهای خبازی به‌صورت دائم نظارت تا از مشکلات احتمالی جلوگیری و با متخلفین برخورد قانونی صورت می‌گیرد. او در ادامه با اشاره به اینکه در طی این مدت تعداد ۹۳۷۵ مورد بازرسی از واحدهای خبازی استان صورت گرفته اظهار داشت : تعداد ۱۰۵۶ واحد خبازی متخلف در طی این بازرسی‌ها شناسایی و پرونده تخلف آن‌ها جهت صدور رأی به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال‌شده است. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران ارزش پرونده‌های تشکیل‌شده را بالغ‌بر ۴۲۳/۷۲۶/۳۸۹/۱۳ ریال اعلام کرد.