مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مازندران منطقه ساری گفت : روز یکشنبه دهم فروردین مصرف سوخت در مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۶۳ درصدی و نسبت به روز ۹ فروردین کاهش ۲۷ درصدی داشت که نشانگر اثرگذاری طرح فاصله گذاری اجتماعی است.

سبحان رجب‌پور با اشاره به اینکه بیشترین میزان کاهش مصرف مربوط به شهرهای مسیر جاده اصلی و ساحلی بود ، گفت : در مجموع از ۲۹ اسفند تا ۱۰ فروردین امسال مصرف سوخت بنزین منطقه ساری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش داشت.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری با اعلام این که در مصرف گازوئیل کاهش چشمگیری وجود نداشت ، افزود : کاهش مصرف سوخت مربوط به بنزین بود که تردد اصلی ایام نوروز استان را شکل می دهد. 

رجب‌پور همچنبن گفت که مازندران از نظر ذخیره سوخت مشکلی نداشته و به میزان کافی برای بنزین و سوختهای دیگر ذخیره کرده است. 

به طور میانگین مصرف روزانه نوروزی بنزین در منطقه ساری مازندران حدود ۶ میلیون لیتر است که این میزان در روزها عادی ممکن است به سه میلیون لیتر کاهش یابد.

این میزان کاهش مصرف سوخت در حالی است که روز گذشته استاندار مازندران از کاهش ۷۶ درصدی تردد در ورودی های استان خبر داد و اعلام کرد.

همچنین آخرین گزارش ستاد استانی مقابله با ویروس کرنا از کاهش ۸۵ درصدی مسافرت ها به استان مازندران حکایت دارد.

مازندران دارای ۲ شرکت پخش فرآورده نفتی است که شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از گلوگاه تا ابتدای حوزه شهرستان محمودآباد را زیر پوشش دارد