نشتارود – خبرنگار حرف: طی حکمی از سوی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر، احمد فقیه عبدالهی بعنوان سرپرست واحد منابع طبیعی و آبخیزداری نشتارود منصوب شد. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد ضمن تشکر از زحمات علی رجایی، حکم فقیه عبدالهی را به وی اهدا و او را معرفی کرد.