3

در سال ۱۳۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۷۸  نفر از مردم مازندران به صورت حضوری به واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی دادگستری کل استان مراجعه و سوالات خود را مطرح نمودند. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، “حسین خالق زاده” مدیر آموزش کارکنان اداری و مشاغل پیرامونی دادگستری استان مازندران افزود: با تلاش و همکاری واحد های ارشاد و معاضدت قضایی سراسر استان  در سال ۱۳۹۶، ۱۴۵ هزار و ۲۷۸  نفر از مردم مازندران به صورت حضوری به واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی دادگستری کل استان مراجعه و سوالات خود را مطرح نمودند.وی همچنین افزود: به جز افراد فوق الذکر که پس از مراجعه و طرح سوال، پاسخ خود را دریافت نموده اند تعداد یک هزارو ۵۰ نفر نیز طی یک ساله گذشته از طریق تماس تلفنی ۱۲۹ مشاوره شدند. وی ادامه داد: برای ۵۲۶ نفر از مردم که از توان مالی خوبی برخوردار نبودند نیز وکیل معاضدتی رایگان تعیین و معرفی شد. خالق زاده یادآور شد: طبق جدول زمان بندی در۱۲ ماه سال ۹۶،  تعداد  ۱۲ هزارو ۸۰۹ نفر از مردم از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه دراستان به واحدهای ارشاد و معاضدت حوزه های قضایی مراجعه و در خصوص مشکلات قضایی خود مشاوره رایگان دریافت کردند.