طی مراسمی با حضور نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از مدیران ستادی ، دکتر محمد یوسف پور به عنوان مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی مازندران معرفی شد.

در این مراسم که با حضور محمودی مدیر کل دبیرخانه ی هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، حجت الاسلام مستقیمان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و جمعی از مدیران و کارکنان ستادی این دانشگاه و همچنین با حضور تعدادی از مدیران هسته های گزینش دستگاه های اجرائی استان برگزار شد ، ضمن معرفی دکتر محمد یوسف پور به عنوان  مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، از زحمات دکتر محمد احمدی طی تصدی این مسئولیت  تقدیر شد.